Call for the Refugee March to Berlin

تظاهرات در حمایت از پناهندگان مبارزه درمارش  خود به برلین

جلسه آزاد و همگانی برای کسب اطلاعات و پشتیبانی  از مارش به سوی برلین پناهندگان

تاریخ
 

09/13/2012

  ساعت
18:00

مکان   

Autonomes Zentrum (Wiersbergstrasse 44, Köln-Kalkغذا و نوشابه مجانی  و امکانات حمل و نقل از هایم پناهندگی به محل جلسه موجود میباشد

در صورت علاقه با ما تماس بگیرید

تلفن به زبان انگلیسی و فرانسوی
0163- 86 65 462  
 

 

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی، در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است

ای پناهجویانی که در شرایط غیر انسان ی پناهندگی در کشور آلمان، زندگ ی و آینده خود و فرزندانتان را دچار مرگ تدریج ی م یبینید، در کم پهای پناهندگی همچون زندانیان در شرایط آپارتاید هویتی و شهروندی درجه ۲ به سر میبرید، هر لحظه در انتظار حکم غیر انسان ی دیپورت قرار دارید، در آخرین لیه اجتماعی این جامعه جای گرفته اید و در حالی تمام وزن این جامعه را بر دوش می کشید که صرفا موظف به اطاعت قوانین غیر انسانی همچون محدوده تردد می باشید، اکنون وقت خیزش علیه همه این ب ی عدالتی ها است.آری اکنون وقت برخاستن است چرا که دیگر نمی خواهیم به صورت منفعلنه شاهد خودکشی پناهجویی باشیم که شرایط و قوانین انسان کش حاکم بر زندگی پناهجویان در آلمان، هر انسانی را به مرگ آنی و یا تدریجی سوق می دهد.

اکنون پس از 5 ماه اعتصاب پناهجویان در سراسر آلمان (آغاز اعتصابات پناهجویان در شهر وورتسبورگ به تاریخ 19 مارس ۲۰۱۲ ) و گسترش انگیزه اعتراضی در میان پناهحویان مختلف در شهرهای دیگر این کشور،این جنبش می رود که با اتکا به مقاومت و پایداری پناهجویان، قدمی بزرگتر و بلندتر بردارد.

.ما به قوانینی که به انسان بودن مان احترام نمی گذارند، احترام نخواهیم گذاشت

پناهجویان اعتصابی که در سراسر آلمان دست به اعتصابی هماهنگ و قدرتمند زده اند تصمیم دارند که در روز 8 سپتامبر 2012 حرکتی در دو مسیر مجزا را به سمت شهر برلین آغاز کنند و با تحصن در این شهر به دولت آلمان نشان دهند که هرگونه اقدام دولت برای اجرای قانون ضد انسانی دیپورت، پاسخی درخور از سوی جنبش پناهجویی به همراه خواهد داشت و با صدایی بلند تر از همیشه فریاد بزنند که تا برچیده شدن کمپ های اسف بار پناهجویی دست از مبارزه بر نخواهند داشت.

پناهجویان اعتصابی آلمان در شهر برلین به گرد هم خواهند آمد و برای این گردهمایی، به طور عملی متن قانون محدوده تردد را، که طبق آن هر پناهجو موظف به زندگی اجباری در محدوده ای مشخص می باشد، زیر پا خواهند گذاشت و طی یک حرکت هماهنگ و برنامه ریزی شده،که فارغ از هرگونه دخالت حزبی و گروهی صرفا به دست پناهجویان پیشبرده خواهد شد، برای برداشتن .قانون محدوده تردد به گرد هم خواهند آمد همانطور که گفته شد این گردهمایی از دو مسیر مجزا عبور خواهد کرد که مسیر اول مسیری پیاده از شهر ورتسبورگ، بعنوان شمالی ترین شهر ایالت بایرن به مقصد برلین خواهد بود و مسیری دیگر توسط وسایل نقلیه از غرب کشور آلمان خواهد گذشت و هر دو در یک زمان مشخص، در شهر برلین به یکدیگر خواهند پیوست. این حرکت توسط پناهجویان دو استان جنوبی کشور آلمان (بایرن و باتن بوتنبرگ)، که بناست از شهر ورتسبورگ استان بایرن آغاز کننده این حرکت باشند شروع خواهد شد اما مختوم به این دو ایالت نخواهد بود. طی این حرکت اعتراضی قرار است که از پناهجویان مستقر در کمپ های شهرهایی که این دو مسیر از آنها عبور می کنند دعوت حضوری برای پیوستن به .چنین اعتراضی بعمل آید به همین منظور از تمام پناهجویانی که همچون ما، قوانین ضد انسانی پناهندگی را بر نتافته اند و تا کنون به هر شیوه و طریقی، در برابر این قوانین دست به اعتراض زده اند دعوت می کنیم تا در این راه با ما همراه شوند تا بتوانیم در نبردی مشترک و شانه به شانه، مبارزه چندین ساله برای حقوق .پناهجویان و مهاجران را به نتیجه ای مطلوب برسانیم

در برلین بازو به بازو خواهیم ایستاد تا مطالبات بر حق خود را به دست آوریم.مطالباتی که از روز نخست اعتصابات به دنبال تحقق آنها بوده و امروز مصمم تر از همیشه فریاد : می زنیم

ما خواستار برچیده شدن کم پهای پناهندگی در سرتاسر آلمان هستیم -

قانون دیپورت قانونی غیر انسانی و وابسته به مراودات سیاسی/تجاری قدرتمداران است و باید که -

.برداشته شود -

ما خواستار لغو قانون محدوده تردد هستیم

پناهجویان،پناهندگان و مهاجران ساکن کشور آلمان

همه ما به دلیل مختلف کشور خود را ترک کرده ایم و به امید داشتن زندگی امن و سالم به این کشور آمده ایم.اکثر ما راهی کشنده،مخاطره آمیز و طاقت فرسا با فاصله ای چند هزار کیلومتری را تا بدینجا طی نموده ایم تا شاید که زندگی جدید و بهتری را تجربه کنیم. وقت آن رسیده است که کفش هایی را که با آن مرز های بسیاری را پشت سر گذاشته ایم، دوباره به پا کنیم و چند ده دیگر را،این بار نه به تنهایی که با هم برای ساختن دنیایی بهتر پشت سر بگذاریم o .کیلومتر پناهجویان ساکن دو ایالت جنوبی کشور آلمان،بایرن و باتن بوتنبرگ، ما در روز 8 سپتامبر در شهر ورتسبورگ جمع خواهیم شد و برای برداشتن قدم به قدم این راه، چشم به حضور تک تک شما خواهیم بست پناهجویان ایالت های دیگر کشور آلمان که در این دغدغه با ما سهیم هستید، همه تلشمان این است که به کمپ های شما بیاییم تا با شما،برای شکل دهی تحصنی بزرگ و فراگیر به سمت .برلین حرکت کنیم

:اطلع از جزئیات این حرکت از طریق تماس های زیر ممکن است

 

:جنوب و شرق آلمان

:ایمیل

Ashkan.Khorasani@gmail.com

:تلفن

017679837911

:شمال و غرب آلمان

:ایمیل

cheislive@gmail.com

:تلفن

017669381085

کمیته هماهنگی اعتصابات پناهجویان در کشور آلمان__