Komite protiv Razisma od činovnika

__
Fotos: Arbeiterfotografie

Mi smo članovi jednog nezavisnog komiteja, koji posmatra policiju na železnici (Bundesgrenzschutz/BGS), kada njhovi činovnici vrše kontrole. Takve kontrole takozvane kontrole koje su nezavisne od nekog sumnja, su zakonski dozvoljene. Ţele da bi se posebnim ljudima zabranilo boravak u Njemačkoj; ljudi bez važećih papira uhapse i šalju ih nazad (Abschiebung).
"Komite protiv razisma od činovnika" se trudi da objasni železničkoj policiji da ima sve više ljudi koje se bore protiv razisma.
Skupljamo slućaje i skupićemo sve to za jedan izveštaj koji ćemo dati u javnost. Sa našim radom smo protiv zastrašenja i protiv agresije od železničke policije prema izbeglicama i ljudima koje izgledaju "strano".
Zahtevamo kraj rasističkih kontrola na železničkim stanicama i aerodromovima.
Zahtevamo da izbeglice u Njemačkoj nađju zaštitu od progonstva rata, mučilo i glada, da im se ustupi jedan život sa ljudskim dostojanstvom.
Ako vi vidite nešto, molimo vas da javiti broj
telefona: 0221/510 18 47

Komitee gegen amtlichen Rassismus

Treffpunkt: 19.00 Uhr jeden ersten Dienstag im Monat im Allerweltshaus Köln
Körnerstr.77, 50823 Köln  -  Tel.: 0221/ 510 18 47  -  mail: KogamRa@gmx.de